1. محیا عبرانی
    Follow
  2. کارشناس ارشد نقاشی

رنگ روغن روی بوم، اندازه ۱۲۰ در ۸۰
رنگ روغن روی بوم، اندازه ۶۰در۶۰
رنگ روغن، اندازه ۱۰۰x۷۰
رنگ روغن، اندازه ۶۰x۸۰
رنگ روغن، اندازه ۱۰۰x۱۰۰
رنگ روغن، اندازه ۸۰x۱۰۰
رنگ روغن، اندازه ۸۰x۱۰۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه تقی پور
Saedeh hame kesh
roya