1. محمدمهدی منصوری
    Follow
  2. عضو انجمن خوشنویسان ایران با مدرک فوق ممتاز دارنده مقام اول جشنواره خوشنویسی دانشجویی 1394 مقام دوم جشنواره خوشنویسی ( خط نسخ) دانشجویی 1395 مقام دوم جشنواره خوشنویسی ( خط شکسته) دانشجویی ( جشنواره نماز ) 1395 مقام دوم جشنواره خوشنویسی ( خط ثلث) دانشجویی ( جشنواره نماز ) 1395 مقام دوم جشنواره گرافیک دانشجویی ( جشنواره نماز ) 1395 مقام دوم کشور در رشته تایپوگرافی 1390 جشنواره ملی رضوی - بیرجند

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

م- زارع
الهه امیرجلالی
حجت اله نعمتی