1. ZOHREH ROSTAMI
    Follow
  2. نقاش و مجسمه ساز کارشناس ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران عضو انجمن هنرمندان مجسمه ایران سرپرست واحد مجسمه کارگاه هنر بامداد مدرس دانشگاه و مراکز هنری

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

جواد یوسف زاده
سروناز یعقوبیان
سمانه هلالی