1. محسن کیان زاده
    Follow
  2. اخذ مدرکMBA هنر ازموسسه بین المللی هنر TCKITآلمان1396 اخذ مدرک آبرنگ از موسسه بین المللی هنر TCKITآلمان1396 اخذ مدرک رنگ وروغن از موسسه بین المللی هنرTNRSآمریکا1396 نقاش افتخاری موسسه هنرهای تجسمی ایران از 1388 تا کنون برپایی بیش از 20نمایشگاه انفرادی داخلی و خارجی 1375-1396 شرکت در بیش از 20نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی 1376-1396 تدریس نقاشی و طراحی درتهران واصفهان1385-1396 اخذ مدرک نرم افزار کتیا از انجمن کتیای ایران 1394 اخذمدرک فعالیت هنری در رشته نقاشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 1394 حضور در گردهمایی هنرمندان ایران کنسولگری روسیه - 1392 ثبت اختراع بوم گلاسه با قابلیت ظریفکاری سازمان ثبت اسنادکشور 1391 انتشار کتاب آثار محسن کیان زاده انتشارات یساولی 1390 شرکت در نمایشگاه گروهی هنرمندان واقع گراموزه هنر های معاصر-اصفهان1390 عضو صندوق اعتباری هنرایران از1388 تا کنون ثبت ملی 16اثر هنری درکتابخانه ملی ایران1388

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Aydin Barzegar
سمیه حاجئ
Hamedmashmouli