1. سعیده شریعتی فرد
    Follow
  2. طراح _ نقاش لیسانس فلسفه برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی در سال 83 در گالری ضرابی تدریس نقاشی به کودکان تدریس نقاشی درمانی به کودکان

15 1 5,680
محفل نقاشی و گرافیک
75X56CM
اکرولیک . روی پارچه بوم . اندازه : 56x75 با قاب
15 2 4,318
محفل نقاشی و گرافیک
اکرولیک اندازه: 45x35 با قاب سعیده شریعتی فرد
15 3 969
محفل نقاشی و گرافیک
اکرولیک _ روی پارچه بوم 19×24 با قاب
17 2 1,036
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی روی بوم _ رنگ و روغن 100× 70 با قاب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زیبا ویشته
مینا عتیقی
سید علیرضا حجازی