1. سعیده شریعتی فرد
    Follow
  2. طراح _ نقاش لیسانس فلسفه برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی در سال 83 در گالری ضرابی تدریس نقاشی به کودکان تدریس نقاشی درمانی به کودکان

11 3 5,351
محفل نقاشی و گرافیک
100X120CM
اکرولیک روی بوم با قاب
21 1 7,298
محفل نقاشی و گرافیک
75X56CM
اکرولیک . روی پارچه بوم . اندازه : 56x75 با قاب
19 2 4,747
محفل نقاشی و گرافیک
اکرولیک اندازه: 45x35 با قاب سعیده شریعتی فرد
16 3 1,223
محفل نقاشی و گرافیک
اکرولیک _ روی پارچه بوم 19×24 با قاب
21 2 1,252
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی روی بوم _ رنگ و روغن 100× 70 با قاب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ارتا پهلوان زاده
دامون گلریز
فاطمه وکیلی