تاریخچه نقاشی ایران

تاریخ نقاشی ایران

تاریخچه نقاشی ایران
هنر نقاشی
چکیده پژوهشگران باتوجه به تحولات هنری و ویژگی های سبک شناختی تاریخ نقاشی ایران را به چهار بخش، دوران های کهن، میانه، جدید و معاصر متمایز کرده اند که به اختصار به معرفی دوران کهن و دوران میانه می پردازیم.

سیر تکامل نقاشی ایران

 پژوهش و مطالعه درمورد نقاشی ایرانی از اوایل سده ی بیستم آغاز شد. نقاشی ایرانی شامل آثار متنوعی از دوران پیشاتاریخی تا سده های اخیر است که با توجه به مضمون های گوناگون خلق شده اند.

آثار نقاشی ایرانی در دوران پیشاتاریخی بیشتر جنبه ی اعتقادی و تزئینی داشتند اما به مرور زمان در طی دوران های بعدی مضمون های حماسی، عرفانی، اخلاقی، تغزلی، اعتقادی و مذهبی به آثار نقاشی راه یافت.

باتوجه به وجود تنوع قومی و نژادی، تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و همچنین اثرپذیری از دیگر کشورها و ملیت ها، نقاشی ایرانی دارای ماهیت و خصلت مخصوص به خود است که در تمامی دوران ها آن را حفظ کرده و باعث ایجاد تمایز هنر و نقاشی ایرانی با دیگر هنرهای جهان شده است.
پژوهشگران براین باورند که نقاشی های ایرانی بر اساس الگو و معیار مشخص و مشترکی خلق شده اند که در طی دوران های متعدد این روند تداوم داشته است.

هنگامی که صحبت از نقاشی ایرانی میشود اولین چیزی که به ذهن میرسد مینیاتور است که مشهورترین نمونه هنر تصویری ایران است که به کار بردن اصطلاح " نگارگری " برای آن صحیح است. نقاشی ایرانی فقط محدود به نگارگری نمیشود بلکه در عرصه های مختلف شاهد آثار متعددی هستیم که از نمونه آنها میتوان به صخره نگاری ها، نقش برجسته ها، نقوش روی سفالینه ها، مفرغ ها و مهرها همچنین نقاشی دیواری اشاره کرد.

هنرمندان ایرانی در سده های گذشته در بسیاری از آثار خود تمایل و گرایشی به تقلید محض و دقیق از آنچه که در پیرامونشان هست را نداشتند و 2 بعدی بودن عناصر از ویژگی های بنیادی نقاشی ایرانی محسوب میشود.
آنها با استفاده از خطوط ساده و رنگ های خالص، عناصر و نقوش را به طور قابل قبول و متقاعده کننده به تصویر می کشیدند و همچنین از چکیده نگاری، نمادپردازی و آذینگری در خلق آثار بهره می بردند.

پژوهشگران باتوجه به تحولات هنری و ویژگی های سبک شناختی تاریخ نقاشی ایران را به چهار بخش، دوران های کهن، میانه، جدید و معاصر متمایز کرده اند که به اختصار به معرفی آنها می پردازیم.


دوران کهن

هنر دوران نوسنگی
هنر دوران هخامنشی
هنر دوران اشکانی
هنر دوران ساسانی
هنر دوران اموی
هنر دوران سامانی
هنر دوران سلجوقیهنر دوران نوسنگی

نقاشی دوران کهن ایران از دوران نوسنگی شروع میشود، دورانی طولانی که شامل حکومت های متعددی است که آثار تصویری بسیاری از آنها بر جای مانده و دارای اهمیت تارخی هستند. در ادامه مطلب به طور مختصر به رویدادها و ویژگی های مهم دوران کهن می پردازیم.

- صخره نگاری های کوهدشت لرستان از قدیمی ترین آثار تصویری یافت شده هستند که صحنه ایی از شکار حیوانات به دست انسان را به طرز ساده و ابتدایی نشان می دهد.

- کشف آثاری مانند صخره نگاری، سفالینه های منقوش، مفرغینه و مهرهای حکاکی شده از نواحی گوناگون ایران مانند لرستان، تپه سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، که ما را با زندگی مادی و معنوی ساکنان این ناحیه آشنا می کند.

سفالینه منقوش، شوش، حدود 3500ق.م

- نقوش هندسی، حیوانی، انسانی و همچنین نقشمایه هایی مانند کوه، آب، خورشید و ماه که به صورت ابتدایی و با خطوط ساده به تصویر کشیده شده اند از رایج ترین مواد تصویری دوران کهن نقاشی ایران بودند. همچنین در تعدادی از آثار شاهد نقوشی تلفیقی از انسان و حیوان هستیم که دارای جنبه اسطوره ایی هستند.


هنر دوران هخامنشی

- تاسیس امپراطوری هخامنشی در 550 ق.م و تشکیل هنر درباری هخامنشی که معرف نخستین سبک رسمی منسجم در ایران بود و برای بیان عظمت و اقتدار شاه مناسب و کارآمد بود.همچنین شاهد بهره گیری هنرمندان هخامنشی از دستاورد های هنر بابل، آشور، ایلام، مصر و یونان در خلق آثار هستیم.

- خصوصیات هنر تصویری هخامنشیان را در نقش برجسته های دیواری میتوان شناخت.استفاده از نقشمایه هایی چون نگهبان نیزه دار، شیر و حیوانات مختلط در نقش برجسته ها همراه با آجرهای لعابدار در رنگهای کبود، زرد، سیاه و سفید.

- وجود ریتم، تقارن، انسجام و نظمی دقیق در ترکیب بندی تقش برجسته های هخامنشی که از آثار مصری و آشوری نیز دقیق تر است و برخلاف هنر آشوری در آثار هخامنشی تصویری از وحشت و خشونت دیده نمیشود.از مهمترین و مشهور ترین آثار دوران هخامنشی باید به تخت جمشید اشاره کرد.

نقش برجسته رنگین نگهبانان نیزه دار، شوش


هنر دوران اشکانی

- روی کار آمدن حکومت اشکانی و وجود 3 گروه هنر در این دوره: هنر یونانی ماب، هنر یونانی-ایرانی، هنر خاص ایرانی. هنر اشکانی برخلاف هنر هخامنشی هیچگاه به سبکی منسجم و یکپارچه دست پیدا نکرد.

- گچبری رنگی و نقاشی دیواری از هنر رایج اشکانی بود که اسلوب دیوارنگاری تاثیر گرفته از غرب بود. هنرمندان اشکانی از تصاویر مذهبی و دنیوی، نقوش هندسی، حیوانی و انسانی، پرداختن به جزئیات در جامه ها و آذینگری در آثار خود بهره می بردند.

- از آثار اشکانی می توان از دیوارنگاره های کوه خواجه سیستان و دیوارنگاری میترا در نخجبیرگاه در دورا-اروپوس نام برد.

دیوارنگاره شاه و شهبانو، کوه خواجه سیستان، سده اول میلادی


هنر دوران ساسانی

- تاسیس حکومت ساسانی که در هنر آنها شاهد تاثیرات غرب، آسیای غربی، عناصر کهن ایرانی هستیم. هنرمندان ساسانی در آثار خود تاکید بسیاری بر نظم و وجه شاهانه داشتند. همچنین باتوجه به مدارکی که از این دوران بدست آمده، نقاشی و گچ بری در این عصر اهمیت و رواج داشته.

- استفاده از نقشمایه های جانوری و گیاهی که دارای وجه نمادین هستند در هنر ساسانی معمول بود و مانند گذشتگان خود از چکیده نگاری و نمادپردازی استفاده میکردند. هدف هنرمندان ساسانی از بهره گیری از نماد در خلق آثار به تبلیغات سیاسی و ترویج مسائل آیینی و اعتقادی ارتباط داشت.

- از نمونه آثار ساسانی میتوان به نقاشی دیواری های به جا مانده در ایوان کرخه، حاجی آباد و تپه حصار، نقش برجسته پیروزی شاپور در بیشاپور، نقش برجسته های شکار خسرو دوم در طاق بستان میتوان اشاره کرد.

- حکومت ساسانی به دست اعراب مسلمان سرنگون شد و اسلام وارد ایران شد. با ورود اسلام به ایران نه تنها فرهنگ و هنر کهن ایرانی از بین نرفت بلکه با همراهی نیروی معنوی اسلامی دوران جدیدی آغاز شد و همچنان سنت های پیشین در ایران اسلامی تداوم داشت.

- فرودسی در این دوران شاهنامه را خلق کرد که در نقاشی های قرون بعدی تاثیر بسیاری داشت و عاملی برای تداوم و بقای سنت ها شد.

بخشی از نقش برجسته نخجیر شاهانه، طاق بستان کرمانشاه، سده پنجم میلادی


هنر دوران اموی

- در دوران اموی، هنرمندان اموی در خلق آثار خود از خصلت های تصویری آثار ساسانی تقلید میکردند و در آثاری مانند دیوارنگاری های قصر الحیر غربی در دمشق و نقاشی های قصر عمره در اردن کنونی شاهد این تاثیرات هستیم.

- بنی عباس با کمک همراهی ایرانیان به حکومت رسید و ایرانیان از موقعیت های متعددی در دستگاه خلافت عباسی برخوردار شدند. هنرمندان ایرانی در ساختن و آراستن کاخ های عباسیان مشارکت داشتند و این خود عاملی شد برای حضور عناصر ایرانی در نقاشی های این دوران.


هنر دوران سامانی

- دوران حکومت سامانیان دیوارنگاری ها و سفالینه های منقوشی در نیشابور کشف شده که در آنها تاثیرات هنر ساسانی وآسیای میانه دیده میشود. چهره های گرد با چشمان تنگ و دهان کوچک از خصلت های رایج در چهره نگاری این دوره بوده.


هنر دوران سلجوقی

- دوران حکومت سلجوقیان از مهمترین دوران تاریخ هنر اسلامی و ادبیات فارسی است. با بررسی هنر نقاشی سلجوقی ازطریق سفالینه های منقوش و ظروف مینایی میتوان به این نتیجه رسید که هنر سلجوقی تحت تاثیر سنت های هنری خاوری مخصوصا مانوی بودند.

- از آثار نقاشی سلجوقی، سفالینه های کاشان است که شامل تصاویری از مضامین رایج در ادبیات فارسی مانند شکار بهرام گور، داستان بیژن و منیژه و داستان فریدون است. هنرمندان گاهی اشعار مرتبط با موضوع تصویر شده را در حاشیه اثر می نوشتند.

- نسخه ورقه و گلشاه به تصویرگری مومن محمد خویی هنرمند ایرانی، تنها کتاب مصور فارسی به جا مانده از این دوره است. نسخه ورقه و گلشاه شمال 71 نگاره کوچک افقی است که صحنه های داستان را به ترتیب بازگو میکند. ورقه و گلشاه قدیمی ترین اثری است که در آن شاهد پیوند و ارتباط نزدیک شعر و نقاشی هستیم.

نگاره ایی از نسخه ورقه و گلشاه، سده هفتم ه.قدوران میانی

هنر دوران ایلخانی
هنر دوران تیموری
هنر دوران صفوی


هنر دوران ایلخانی

- حکومت ایلخانی دو دستاورد مهم و تاثیر گذار در نقاشی داشت، هنر چین را وارد ایران کرد و کار گروهی در کارگاه های هنری و کتابخانه ها را بنیان گذاری کرد. کارگاه های هنری بیشتر در مراغه و تبریز بودند.

- در دوره ایلخانی کتاب نگاری در زمینه های علمی و تاریخی رونق گرفت که قدیمی ترین نسخه مصور این دوره، ترجمه فارسی منافع الحیوانات ابن بختیشوع است که در مراغه و به فرمان غازان خان تدوین شد.

- راه اندازی ربع رشیدی توسط خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در نزدیکی تبریز، که مجموعه ای از کارگاه های هنری بود که هنرمندان به تدوین و خلق آثار مصور میپرداختند و از نمونه آن میتوان به نسخه جامع التواریخ و شاهنامه دموت اشاره کرد.

- از هنرمندان دوره ایلخانی میتوان از دوست محمد، احمد موسی، شمس الدین، خواجه عبدالحی و جنید نام برد.

- با حمله مغول، شیراز محل تجمع هنرمندان و محل تشکیل کارگاه های هنری شد که به این سبب مکتب شیراز بوجود آمد و سنت های پیشین نقاشی را ادامه داد. سبک و ویژگی های نگارگری این دوره را با بررسی یکی از قدیمی ترین نسخه های مصور شاهنامه میتوان شناخت و متوجه تاثیرات هنر چینی در این مکتب شد.

نگاره ای از نسخه شاهنامه دموت، سده هشتم ه.ق


هنر دوران تیموری

- در دوران تیموریان، به دستور شاهرخ در هرات کارگاه هایی برپا شد که به مصورسازی متون تاریخی پرداختند و از شیوه نگارگری ایلخانی در خلق آثار خود بهره بردند و در زمان شاهرخ یک نسخه از کتاب معراج نامه به زبان ترکی ایغوری مصور شد.

- در ادامه دوران تیموری کارگاه هایی در هرات، شیراز و سمرقند برپا شد و در زمان حکومت بایستقر میرزا هرات مرکز توجه بیشتری قرار گرفت و هنرمندانی چون جعفر تبریزی، قوام الدین، میرخلیل و خواجه غیاث الدین به خلق آثار پرداختند. 

- نگارگری در زمان بایسنقر به یک سبک رسمی و قانونمند رسید که از نمونه ی بارز آن تصاویر شاهنامه بایسنقری است. فراخی تصویر، تاکیید بر نقوش رنگین جامه ها، کاشی ها، پیکره های بلند قامت و ترکیب بندی متشکل از عناصر افقی و مورب از خصلت های این اثر است.

نگاره ای از نسخه شاهنامه بایسنقری، 833ه.ق

- در زمان حکومت حسین بایقرا شاهد فعالیت هنرمندی چیره دست به نام کمال الدین بهزاد هستیم. بهزاد از دستاوردهای گذشتگان و دو استادش به نام های روح الله میرک خراسانی و مولانا ولی الله بهره مند شد. بهزاد آثاری بسیاری خلق کرده که تعدادی از آنها فاقد امضا هستند اما محققان این آثار را منصوب به او میدانند یا آنکه بدست شاگردانش و زیر نظر او خلق شده اند.

- از مهمترین آثار بهزاد که در آن شاهد نوآوری هایش هستیم میتوان به نسخه بوستان سعدی و نسخه خمسه نظامی اشاره کرد

نگاره ای از خمسه نظامی، 896ه.ق


هنر دوران صفوی

- در دوران صفوی کارگاه جدیدی در تبریز برپا شد و تحت حمایت شاه طهماسب اول صفوی بود که نگارگری ایران کامل ترین جلوه خود را نشان داد. همچنین در این دوره نسخه هایی بجا مانده که از لحاظ نگارگری تفاوتی با ساخته های کارگاه تبریز دارد که در هرات و به خط سلطان محمد نور کتابت شده اند و نسخه ظفرنامه از نمونه آنهاست.

- تلفیق سنت های خاوری ( هرات ) و باختری ( تبریز ) موجب شد سبکی اصیل و کاملی بوجود آید که از نمونه ی بارز آن میتوان به شاهنامه تهماسبی و خمسه تهماسبی اشاره کرد.

نگاره ای از نسخه شاهنامه تهماسبی، 930ه.ق

- به دستور ابراهیم میرزا کارگاهی در مشهد برپا شد و هفت اورنگ جامی مهمترین نسخه مصوری بود که در این کارگاه تدوین شد و تصاویر آن توسط استادان متعددی مانند میرزاعلی، آقا میرک و شیخ محمد خلق شده اند.

نگاره ای از نسخه هفت اورنگ، 964- 973 ه.ق

- در نیمه دوم سده دهم با کاهش حمایت دربار از هنر و رشد طبقه بازرگانان، نقاشی جداگانه و مستقل از کتاب رواج پیدا کرد و هنرمندانی چون شیخ محمد، محمدی هروی، سیاوش بیگ و صادق بیگ در این عرصه فعالیت کردند و مهارت و قدرتشان را در طراحی و صورتگری نشان دادند.

شراب سازان،محمدی هروی، 999ه.ق

- در دوران سلطنت شاه عباس اول، هنر ایران از جمله نقاشی رونق تازه ایی پیدا کرد. هنرمندانی چون صادق بیگ و رضا عباسی در کارگاه سلطنتی مشغول به فعالیت بودند و هردو به سنت واقعگرایی بهزاد پایبند بودند.

- رضا عباسی در زمان همکاری با کارگاه سلطنتی به مصورسازی نسخه هایی چون قصص الانبیا، خسرو و شیرین نظامی، مخزن الاسرار، گلستان سعدی و دیوان میرعلیشیر نوایی پرداخت. پس از مرگ رضا عباسی نقاشانی چون محمد قاسم، افضل الحسینی، محمد یوسف، محمد علی سبک او را ادامه دادند.

جوان شمشیر به دست، رضا عباسی

ادامه مطلب را در بخش دوم تاریخچه نقاشی ایران مطالعه کنید

گردآورنده: آتوسا صفوی زاده
نقاشی ایرانی | تاریخ نقاشی ایران | نگارگری | تاریخ ظهور هنر نقاشی | تاریخ هنر نقاشی در ایران | نقاشان قدیمی ایران | نقاشی | نقاشیهای قدیمی | رضا عباسی | هنر ایرانی