هنر فیلم و انیمیشن

از موضوع مطرح شده فیلم بگیرید و ارسال کنید

محفل فیلم و انیمیشن
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار
دانستنی های فیلم و انیمیشن

مسابقات گذشته

دور نیست dournist
هنر فیلم و انیمیشن دور نیست dournist
بازدید آثار (51)

آثار فیلم و انیمیشن

فیلم منتخب جشنواره بین المللی ۱۰۰ ثانیه سال ۸۹_۹۰ نویسنده و کارگردان نرگس مولوی
نام اثر:هیچ کارگردان: نرگس مولوی برگزیده جشنواره بین ال... ادامه
بدون هیچ ایدئولوژی و چهاچوبی ،بعدی دیگر از زندگی را تجربه کنیم.
زمین خیس آسمان، با چراغ هایش شب را جشن می گیرد.
Loading