هنر فیلم و انیمیشن

از موضوع مطرح شده فیلم بگیرید و ارسال کنید

محفل فیلم و انیمیشن
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

دور نیست dournist
هنر فیلم و انیمیشن دور نیست dournist
بازدید آثار (51)

آثار فیلم و انیمیشن

0 0 8
محفل فیلم و انیمیشن
دری بر پاشنه تاریخ #کارگردان: #علی_رزاقی نریتعلی رزاقی تهیه شده در آژانس تب... ادامه
0 0 1,195
محفل فیلم و انیمیشن
بازیگر تائتر گروه هنری آمانج
4 1 3,215
محفل فیلم و انیمیشن
فیلم کوتاه افسوس تهیه کننده نویسنده کارگردان یوسف بنیادی
8 2 3,454
محفل فیلم و انیمیشن
#2D animation #spicy #adobe animation #for mondayschallenge
Loading