1. هنرهلیا(helias_art)
    Follow
  2. فعالیت در زمینه هنرهای تجسمی،تابلوهای برجسته در زمینه کوبیسم،انتزاعی،مدرن تلفیقی از سنگ،چوب و خمیر پایه ماشه،ماسک دیواری،جاشمعی سنگی یا چوبی ،درمجموع شیفته ی خلاقیت و ایجاد تنوع در اکثر زمینه های هنری میباشم

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم اکبری بنی
لیا زمردیان
سایه پارسایی