1. حسین فریدون زاده
    Follow
  2. خوشنویس و نقاشیخط شرکت در چندین نمایشگاه هنری و خوشنویسی گروهی و انفرادی چندین سال تدریس خوشنویسی برای دانشجویان تدریس خصوصی خوشنویسی نقاشیخط

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فریدون زاده بوم 120در120 با تکنیک چسب چوب و رنگ اکرلیک با لایه پلی استر مات
الهی گاهی نگاهی
محفل خوشنویسی
بوم 120در120 با تکنیک چسب چوب و رنگ اکرلیک با لایه پلی استر مات الهی گاهی نگاهی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فریدون زاده نقاشیخط روی بوم 80 در 120 با رنگ اکرلیک و لایه محافظ پلی استر مات با متن هر چیز که در جستن آنی آنی
محفل خوشنویسی
نقاشیخط روی بوم 80 در 120 با رنگ اکرلیک و لایه محافظ پلی استر مات با متن هر چیز ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فریدون زاده نقاشیخط روی بوم 100 در 70 با رنگ اکرلیک و متن ای عشق همه بهانه از توست
محفل خوشنویسی
نقاشیخط روی بوم 100 در 70 با رنگ اکرلیک و متن ای عشق همه بهانه از توست
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فریدون زاده بوم 100در70با رنگ اکرلیک با لایه محافظ پلی استر
14 1 10,406
محفل خوشنویسی
بوم 100در70با رنگ اکرلیک با لایه محافظ پلی استر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فریدون زاده چو ایران نباشد تن من مباد
نقاشیخط با رنگ اکرلیک روی بوم 120 در 80 
با لایه محافظ پلی استر مات
محفل خوشنویسی
چو ایران نباشد تن من مباد نقاشیخط با رنگ اکرلیک روی بوم 120 در 80 با لایه محا... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فریدون زاده بوم 100 در 70 با رنگ اکرلیک
محفل خوشنویسی
بوم 100 در 70 با رنگ اکرلیک
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسین فریدون زاده بوم 100در70 رنگ اکرلیک با رویه پلای استر مات
بیا امشب شرابی دیگرم ده   ز مینای حقیقت ساغرم ده
محفل خوشنویسی
بوم 100در70 رنگ اکرلیک با رویه پلای استر مات بیا امشب شرابی دیگرم ده ز مینای ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حجت حیدری
محمد جواد منجری
حامد توسلی