1. حسین فریدون زاده
    Follow
  2. خوشنویس و نقاشیخط شرکت در چندین نمایشگاه خوشنویسی و نقاشیخط گروهی و انفرادی در آرژانتین ، فرانسه ، کانادا ،آذربایجان (باکو) ، ترکیه ، یونان ، دوبی و .... چندین سال تدریس خوشنویسی برای دانشجویان تدریس خصوصی خوشنویسی نقاشیخط

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رضا مقدم
وحید ولی محمدی
افسانه ایزدی