1. حسین فریدون زاده
    Follow
  2. خوشنویس و نقاشیخط شرکت در چندین نمایشگاه هنری و خوشنویسی گروهی و انفرادی چندین سال تدریس خوشنویسی برای دانشجویان تدریس خصوصی خوشنویسی نقاشیخط

20 2 9,061
محفل خوشنویسی
بوم 120در120 با تکنیک چسب چوب و رنگ اکرلیک با لایه پلی استر مات الهی گاهی نگاهی
9 0 3,747
محفل خوشنویسی
نقاشیخط روی بوم 80 در 120 با رنگ اکرلیک و لایه محافظ پلی استر مات با متن هر چیز ... ادامه
19 1 7,938
محفل خوشنویسی
نقاشیخط روی بوم 100 در 70 با رنگ اکرلیک و متن ای عشق همه بهانه از توست
16 1 11,089
محفل خوشنویسی
بوم 100در70با رنگ اکرلیک با لایه محافظ پلی استر
16 0 7,438
محفل خوشنویسی
چو ایران نباشد تن من مباد نقاشیخط با رنگ اکرلیک روی بوم 120 در 80 با لایه محا... ادامه
12 0 5,558
محفل خوشنویسی
بوم 100 در 70 با رنگ اکرلیک
12 0 6,105
محفل خوشنویسی
بوم 100در70 رنگ اکرلیک با رویه پلای استر مات بیا امشب شرابی دیگرم ده ز مینای ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضا کیائی
محمدی فر
حاج هاشمی