1. امیرمسعودقائدی
    Follow
  2. باستان شناس شاعر و نویسنده عکاس نقاش مولف کتاب دست ها و سنگ ها مولف کتاب سیم های خار دار،زیتون های سرخ مولف کتاب خدایگان درون مولف پایان نامه سیر تطور پیکرک های مونث از دوره نوسنگی تا پایان دوره ایلام در ناحیه زاگرس جنوبی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

داود صفدریان
فرشته داوری
سارا جباری