1. فاطمه جداری
    Follow
  2. فاطمه جداری متولد ۱۳۷۴- تبریز مهندس مکانیک سبک رئالیسم و هایپررئالیسم تکنیک رنگ روغن و سیاه قلم

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرا آذرینوش
غزل کیانی نژاد
مریم نواب طهرانی