1. فرحناز فرساد
    Follow
  2. تخصص اصلی من پاستل گچی هست. در حال حاضر اکریلیک و رنگ روغن هم کار میکنم. یک نمایشگاه انفرادی هم با تکنیک پاستل برگزار کردم.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد صادق بهرامی
ALIREZA FARAMARZI
ارشاد رفتاری