1. عرفان عنایت زاده
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی عرفان عنایت زاده اکرولیک روی بوم
ابعاد ۶۰*۱۲۰
8 1 4,466
1,500,000 تومانخرید اثر
اکرولیک روی بوم ابعاد ۶۰*۱۲۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی عرفان عنایت زاده تو معلی ای
ابعاد ۱۰۰*۱۰۰
اکرولیک روی بوم
8 0 4,118
3,000,000 تومانخرید اثر
تو معلی ای ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ اکرولیک روی بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی عرفان عنایت زاده اکرولیک روی بوم ۵۰*۷۰
5 0 2,996
800,000 تومانخرید اثر
اکرولیک روی بوم ۵۰*۷۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی عرفان عنایت زاده ۱۲۰*۱۲۰
اکرولیک روی بوم
عشق
5 0 3,024
4,000,000 تومانخرید اثر
۱۲۰*۱۲۰ اکرولیک روی بوم عشق
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی عرفان عنایت زاده ۶۰*۶۰
اکرولیک روی بوم
قصه ناقص
1 0 323
1,800,000 تومانخرید اثر
۶۰*۶۰ اکرولیک روی بوم قصه ناقص
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رضا امیرخانی
مهدی قدکساز خسروشاهی
فخرالدین علی نژاد