1. المیرا علیزاده
    Follow
  2. نقاشي با آبرنگ اسكيس طراحي با دست آزاد كارشناس معماري

#نقاشی با ابرنگ کپی از اثر خارجی
کار ٢ طرفه پشت کار جعبه انار #آبرنگ #نقاشی
نقاشی با اسکیس کار با آبرنگ
کار ٢ طرفه پشت کار دریا و قایق آبرنگ سنپترزبورگ
نقاشی با #آبرنگ ابعاد ١٠*٥ بازاری در شیراز
نقاشی با #آبرنگ تکنیک خیس در خیس
نقاشی با #آبرنگ ابعاد ٣٠*٢٠
ابعاد ٢٥*٢٠ #نقاشی با #آبرنگ مقوا #آرچ آبرنگ سن پترزبورگ
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آنا لرکی
سیدمهدی فدوی
باربدیزدانی