1. بهناز ابراهیمی
    Follow
  2. دانشجوی سال سوم نقاشی دیپلم گرافیک شرکت در 2 نمایشگاه گروهی عکاسی و 1 نمایشگاه گروهی نقاشی در تهران

طبیعت بیجان تکنیک:رنگ روغن روی بوم ابعاد:20×20
کنده کاری روی عکس به همراه نخ ابعاد:10×12
تکنیک:راپید ابعاد:16×28
ترکیب عکس و نخ ابعاد:10×15
خراش روی عکس همراه با نخ ابعاد:10×15
کنده کاری و خراش روی عکس و ترکیب آن با نخ ابعاد:10×15
تکنیک:آبرنگ ابعاد:A3
تکنیک:راپید روی کاغذ ابعاد:A4
طبیعت بیجان تکنیک:رنگ روغن روی بوم ابعاد:20×20
پرنده تکنیک:کنده کاری روی عکس ابعاد:10×15
خراش و کنده کاری روی عکس ابعاد:10×15
خراش روی عکس و ترکیب آن با نخ ابعاد:10×15
ترکیب عکس و نخ ابعاد:10×15
مونالیزا تکنیک:چاپ لینولئوم ابعاد:13×14
مادربزرگ تکنیک:چاپ فلز ابعاد:15×18
کشتی تکنیک:چاپ فلز ابعاد:11×13
تکنیک:چاپ فلز ابعاد:14×18
تکنیک:چاپ فلز ابعاد:14×18
تکنیک:چاپ فلز ابعاد:14×18
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم مجتهدی
marzieh
نیلوفر