1. اتنادشتی
    Follow
  2. *چاپ 5 اثر در کتاب سال گرافیک بابان مرداد گاه گروهی در گالری مه و ماهی مردادگاه گروهی در گالری ایديل استانبول تیر گاه سود سوزآور ٢ به كيوريتوري عيسي جباري گالري ٢٦ مرداد ٩٦ *نمايشگاه گروهي سنت،مدرنيته در گالري ايده پارسي دي ٩٦

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Faribagraphics
sadeghi
ناهید عربی