1. فاطمه بلند
    Follow
  2. دیپلم نقاشی

پاستل روغنی شب پرستاره ونگوگ
#نقاشی اکرولیک روی پارچه #در موج بنفش عطر گل میبینیم/موسیقی لبخند خدارا آبی #سای... ادامه
قلم فلزی رتبه اول در مسابقات
ترام اثر فاطمه بلند
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

quinn_wings_art
محدثه آقشت
نرگس کردستانی