1. نسترن انوری
    Follow
  2. نمایشگاه نیلوفرانه آمل ۹۶ نمایشگاه هردات ساری ۹۷ نمایشگاه گروهی نگارخانه مولاییان ۹۷ نمایشگاه گروهی نگارخانه مولاییان ۹۷ نمایشگاه تار و پود شیراز ۹۷ شرکت در چندین نمایشگاه مجازی آرت استور ، آبرنگ و ... نمایشگاه انفرادی با عنوان گم گشتگی در گالری روحا بابل 98 نمایشگاه جمعی آینه های ناگهان در گالری هنر بابل 98

16 3 3,285
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک روی مقوا سایز : ۵۰×۷۰ سانتی متر
28 4 9,094
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
سایز: ۲۱×۱۵ سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
15 4 2,055
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۲۱×۱۵ سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
94 8 9,254
نقاشی پنجره
30X30CM
تکنیک: اکریلیک و راپید
52 4 5,831
نقاشی پنجره
ابعاد: ۲۰×۲۰ سانتی متر تکنیک: اکریلیک و راپید
14 0 1,025
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
13 0 873
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
15 0 859
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
12 2 864
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
10 2 959
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
سایز: ۱۵×۲۱ سانتی متر ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
10 2 1,119
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
سایز: 21×15سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
10 0 886
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۲۵×۱۷ سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
10 0 839
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: ۲۱×۱۵ سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد روی مقوا گلاسه
22 0 2,476
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا سایز: ۲۹×۲۹ سانتی متر
19 0 2,525
محفل نقاشی و گرافیک
آبرنگ روی مقوا سایز: ۲۹×۲۹ سانتی متر
14 0 2,403
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا سایز: ۲۹×۲۹ سانتی متر
16 0 2,260
محفل نقاشی و گرافیک
ترکیب مواد روی مقوا سایز: ۳۴×۴۰ سانتی متر
15 0 2,300
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک روی مقوا سایز: ۳۵×۵۰ سانتی متر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Marjan keyvanrad
delnia azimi
محمد ایزدی