1. علیرضا روکی
    Follow
  2. برگزاری ده نمایشگاه انفرادی و بیش از پانزده نمایشگاه گروهی در سطح کشور، خلق پرتره مشاهیر علمی و ادبی وچاپ در کتب اشعار و انجام سفارشات علاقه‌مندان به هنر نقاشی در داخل و خارج بصورت بازآفرینی آثار

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه مهدیزاده صابر
عاطفه بابایی
Milad Paras