1. علی محمد غیبی زاده
    Follow
  2. سلام.کارهای من دیجیتالی هستند.لطفاحمایت کنید تاکارای بیشتری بزارم!

2 0 197
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
JINXچهره مدادرنگی روی کاغذ گراف
2 0 204
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
true damage sennaچهره مداد رنگی وکاغذ گراف
3 0 5,199
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
(عشق)الاغ و غول((Donkey and oger)) صفحه دوم(تمام صفحات باهم خریدار شود لطفا) ... ادامه
4 0 7,872
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
(عشق)الاغ و غول((Donkey and oger)) صفحه اول(صفحات باهم خریداری شود.لطفا) ماژی... ادامه
6 0 4,090
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#حمایت #سایز 50*70 #نقاشی_دیجیتال شیطان گریان(قلب شکسته:نسخه مانگایی)درصورت ت... ادامه
6 0 388
محفل نقاشی و گرافیک
این نقاشی ادامه دارد...(لپتاپم خراب شده!شاید روی کاغذ ادامش بدم)
7 1 1,752
محفل نقاشی و گرافیک
#حمایت #نقاشی_دیجیتال قلب شکسته(شیطان گریان) نسخه فروشی گذاشتم تا منا حمایت کنید.
5 1 425
محفل نقاشی و گرافیک
کارش تعریفی نیست ولی شخصیتشا دوست دارم
4 1 434
محفل نقاشی و گرافیک
ساخت کاراکتر.فن آرت.ترکیب شخصیت شما با یک شخصیت کارتونی
4 0 453
محفل نقاشی و گرافیک
ساخت کاراکتر.فن آرت.ترکیب شخصیت شما با یک شخصیت کارتونی
5 0 451
محفل نقاشی و گرافیک
#League of Legends ساخت کاراکتر.فن آرت.ترکیب شخصیت شما با یک شخصیت کارتونی نام اثر:اکّو
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آرمان وکیلی
HOSSEIN SAFAIE
مریم مأمول زاده