1. علی توسلی
    Follow
  2. هنر جاودانه ترین است

0 0 28
محفل نقاشی و گرافیک
15X25CM
کار فلبداحه خودم
1 0 843
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
کنته روی کاغذ
3 0 496
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
به اون اعتماد کن
0 0 179
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
نام اثر چرا نمیتوانیم
3 2 1,227
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
نام اثر مرد کنته روی کاغذ
0 0 174
محفل نقاشی و گرافیک
9X10CM
در ثورت تمایل به خرید کل دفترچه پیام بدهید نام دفترچه خصلت انسان
1 1 1,481
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
روی بوم با ترکیب مواد. سال خلق اثر1399. نام اثر بوی تابستان. نام هنرمند #علی_توسلی
1 1 1,162
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
ترکیب مواد روی بوم. سال خلق اثر1399. نام اثر هنر اول. نام هنرمند #علی_توسلی
2 1 1,154
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
ترکیب مواد روی بوم. سال خلق اثر1399. نام اثر شاید شود. نام هنرمند #علی_توسلی
1 0 1,219
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
ترکیب مواد روی بوم. سال خلق اثر1399. نام اثر روشنایی. نام هنرمند #علی_توسلی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Atieh Kolahchian
سمیرا منصوری
oveis