1. عبدالحسن یوسفی
    Follow
  2. علاقه اصلی ام در زمینه نقاشیخط می باشد . چون نقاشیخط ، خوشنویسی ایرانی را بین المللی کرد . در واقع نقاشیخط زبان جهانی دارد که همه می توانند از آن لذت ببرند .

6 1 3,393
محفل خوشنویسی
#نقاشیخط ۷۰×۵۰ اکرلیک و جوهر روی مقوای هلندی
6 0 1,832
محفل خوشنویسی
بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی ... # الک... ادامه
0 0 38
محفل خوشنویسی
#نقاشیخط _ مرکب و اکرلیک رو کاغذ کلاسه ۳۲×۲۱
4 0 586
محفل خوشنویسی
# مرکب روی کاغذ گلاسه ۲۰×۳۰
1 0 79
محفل خوشنویسی
# مرکب روی کاغذ گلاسه ۳۰×۴۲
1 0 101
محفل خوشنویسی
#مرکب و اکرلیک #کاغذ گلاسه ۳۰×۴۲ # به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم ... ادامه
1 0 704
محفل خوشنویسی
# اکرلیک _ مقوای ماکت ۵۰×۷۰
5 0 464
محفل خوشنویسی
# مرکب روی کاغذ گلاسه
0 0 168
محفل خوشنویسی
# نقاشیخط ۵۰×۷۰ اکرلیک بر روی مقوای ماکت .
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

احمد آلبورشم
حمیدرضا دوستعلی
احسان