1. ویدا کریمی میرآبادی
    Follow
  2. Artisi&graphis

7 0 3,437
محفل نقاشی و گرافیک
100×80 #رنگ روغن روی بوم #نام اثر:انتظار #ویدا کریمی میر آبادی
5 1 1,871
محفل نقاشی و گرافیک
40×60 ، رنگ روغن روی بوم ، آتن ، ویدا کریمی میرآبادی
3 5 4,407
محفل نقاشی و گرافیک
80X100CM
نام اثر :آرامش #رنگ روغن روی بوم 100 ×80
1 0 683
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از کپی از اثر بزرگ #گوگن 120×60
4 2 1,602
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از کپی از اثر# بزرگ گوگن 120×60
12 0 4,678
محفل نقاشی و گرافیک
120×180 cm رنگ روغن روی بوم instagram: vida_painting
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اکرم اصغریان
Fateme shahafv
عاطفه بابایی