1. طراوت حیرتی
    Follow
  2. تصور می کنم بهشت جائی باشد که هر کس اشتیاقی را که در زندگی داشته در آنجا همچنان دنبال میکند؛ پیکاسو همچنان نقاشی می کشد و شاملو هنوز برای آیدا نامه می نویسد🍃 Taraavat Heirati All artworks are original✔ Painter & writer Born on 11 Sep 1994 شرکت در یک دوره نمایشگاه آرت هلدینگ اثر به همراه قاب ارسال می گردد✔

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ماءده باقری
میلاد مهتابیان پور
مهلاسهرابی فروغ