1. شکوفه امیری مقدم
    Follow
  2. مدرس بازیگری تئاتر (فیزیکال تئاتر) استاد دانشگاه نویسنده،کارگردان وطراح حرکات فرم در تئاتر آموزش و طراح حرکات فیزیکال معلولین جسمی وحرکتی گوینده رادیو مدرس نقالی و تربیت بیان بدنی پهلوانی عضو انجمن معلمین هنر بازرس انجمن معلمین هنر

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سرور فرهادی
امین عابدینی
Zeinab_mahani