1. شکوفه امیری مقدم
    Follow
  2. مدرس بازیگری تئاتر (فیزیکال تئاتر) کارشناسی ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد بازیگری استاد دانشگاه نویسنده،کارگردان، طراح حرکات فرم در تئاتر آموزش و طراح حرکات فیزیکال معلولین جسمی وحرکتی گوینده رادیو مدرس نقالی و تربیت بیان بدنی پهلوانی عضو انجمن معلمین هنر بازرس انجمن معلمین هنر

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد الوندی
هدایت رحمانی
ادیب شریفی