1. شمین اعتدال
    Follow
  2. دانشجوی رشته نقاشی در مقطع کارشناسی

4 0 814
محفل نقاشی و گرافیک
Digital art App:sketchbook/galaxy noteنقاشی دیجیتال
6 2 313
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی دیجیتال Digital art
6 0 394
محفل نقاشی و گرافیک
طراحی فیگور آب مرکب و پاستل
6 0 401
محفل نقاشی و گرافیک
طراحی فیگور با مداد
10 2 934
محفل نقاشی و گرافیک
Digital art نقاشی دیجیتال
6 0 1,424
محفل نقاشی و گرافیک
Eyes👀 Digital art Sketchbook/galaxy note 4 چشم ها
6 2 1,751
محفل نقاشی و گرافیک
Digital art Sketchbook/galaxy note 4 نقاشی دیجیتال
21 3 5,044
محفل نقاشی و گرافیک
Digital art نقاشی دیجیتال Sketchbook/galaxy note 4
10 0 3,277
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی دیجیتال Sketchbook/galaxy note 4
9 3 1,756
محفل نقاشی و گرافیک
Sketchbook Digital painting° •نقاشی دیجیتال
11 4 2,131
محفل نقاشی و گرافیک
فضای داخلی رنگ و روغن روی بوم 50×70
10 2 2,959
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری اکریلیک و ورق طلا روی بوم فشرده
1 0 739
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی دیجیتال/galaxy note 4 Sketcbook
9 0 1,632
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی دیجیتال Sketchbook
6 4 748
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی خط روی بوم اکریلیک 120×80
9 0 1,877
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی دیجیتال Sketchbook Samsung galaxy note4
9 1 1,291
محفل نقاشی و گرافیک
اکریلیک روی بوم/نگارگری
10 0 2,551
محفل نقاشی و گرافیک
آبستره اکریلیک و ورق طلا
6 0 2,436
محفل نقاشی و گرافیک
بامبو/اکریلیک و ورق نقره
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Sepide_sadr
سینا فرج نژاد
سام کاویانی