1. محمودرضاشهابیان
    Follow
  2. خوشنویسی نقاشیخط گرافیک

6 0 4,710
محفل خوشنویسی
#نقاشیخط #زندگی #مقوا #۴۰×۶۰ #اکرلیک# زندگی خالی نیست ،مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست
2 0 1,845
محفل خوشنویسی
خانه به خانه در به در ۵۰×۷۰ بوم اکریلیک از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام خانه ... ادامه
10 0 9,227
محفل خوشنویسی
ای دوچشمانت چمنزاران من داغ چشمت خورده بر چشمان من نقاشیخط #ترکیب مواد #بوم #۵۰×۷۰
7 0 7,496
محفل خوشنویسی
نقاشیخط پشت دریا شهریست که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است اکرلیک بوم ترکیب... ادامه
3 0 8,925
محفل خوشنویسی
نقاشیخط دلم هوای آفتاب میکند بوم ترکیب مواد ۵۰ × ۷۰
6 0 6,109
محفل خوشنویسی
پادشاه فصلها پاییز بوم ۵۰×۷۰ ترکیب مواد
11 3 6,668
محفل خوشنویسی
چهار قل نقاشیخط اکرلیک بوم ۵۰×۵۰
9 0 6,441
محفل خوشنویسی
چهار قل نقاشیخط اکرلیک ۵۰×۷۰ بوم
3 0 5,187
محفل خوشنویسی
39X24CM
#نقاشیخط# بوم #اکرلیک #۳۹×۲۴ #دست به دست مدعی شانه به شانه میروی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

habibi
هادی پناهی منش
leylahonar