تکنیک حرکت عمدی دوربین یا ICM
تکنیک حرکت عمدی دوربین یا ICM
سبک :امپرسیون.تکنیک:icm photography
هنر عکاسی محفل عکاسی محمد صانعی امپرسیون فوتوگرافی- icm Photo
3 0 801
500,000 تومانخرید اثر
امپرسیون فوتوگرافی- icm Photo
هنر عکاسی عکاسی در شب محمد دادستان عنوان: هندسه ی نور ۲
تکنیک: ICM
مکان: تهران، پارک اِرم
#city
#my_city
#carousel
#colorful
#amusement_park
#eram_park
#icm
4 0 1,250
300,000 تومانخرید اثر
عنوان: هندسه ی نور ۲ تکنیک: ICM مکان: تهران، پارک اِرم #city #my_city #caro... ادامه
هنر عکاسی عکاسی در شب محمد دادستان عنوان: هندسه ی نور
تکنیک: ICM
مکان: تهران، پارک اِرم
#city
#my_city
#carousel
#colorful
#amusement_park
#eram_park
#icm
8 0 1,437
300,000 تومانخرید اثر
عنوان: هندسه ی نور تکنیک: ICM مکان: تهران، پارک اِرم #city #my_city #carous... ادامه
Loading