نتایج جست جو "کنته،" در سایت 100هنر

13 10 16,543
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک فوتورئال #کنته، #زغال
1 0 244
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
کنته،۱۴۰۱،درخت خشکیده،نغمه کشاورزی
3 0 7,585
محفل نقاشی و گرافیک
31X23CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک رئال #کنته، #زغال
10 3 12,231
محفل نقاشی و گرافیک
اثر #دختر# گچ‌پاستل،کنته،پودر گچ سفید روی زمینه مخمل در ابعاد70*50
8 2 11,626
محفل نقاشی و گرافیک
اثر# پرواز گچ پاستل،کنته،پودر گچ سفید روی زمینه مخمل در ابعاد70*50
Loading