نتایج جست جو "کنته،" در سایت 100هنر

17 10 20,200
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک فوتورئال #کنته، #زغال
0 0 840
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
پودر،کنته،سیاه قلم،۱۴۰۰،جای خالی بی بی مریم اسلامی
4 0 1,440
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
کنته،۱۴۰۱،درخت خشکیده،نغمه کشاورزی
7 0 8,491
محفل نقاشی و گرافیک
31X23CM
تکنیک سیاه قلم اورجینال سبک رئال #کنته، #زغال
11 3 13,252
محفل نقاشی و گرافیک
اثر #دختر# گچ‌پاستل،کنته،پودر گچ سفید روی زمینه مخمل در ابعاد70*50
9 2 12,454
محفل نقاشی و گرافیک
اثر# پرواز گچ پاستل،کنته،پودر گچ سفید روی زمینه مخمل در ابعاد70*50
Loading