10 2 10,462
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه ی ضحاک و کاوه
11 0 7,033
محفل نقاشی و گرافیک
سیاه قلم .دکتر کاوه جاسب
2 1 1,131
محفل سایر هنر ها
41X70CM
نام اثر: قیام کاوه اهنگر منبت کاری شده روی چوب گردو سال خلق: ۱۴۰۰ هنرمند: ب... ادامه
2 0 1,610
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
تابلو اکرلیک روی بوم خلق اثر:اسفند ۱۴۰۰ نام اثر:زنجیر هنرمند:پری ماه کاوه
Loading