13 1 38,098
محفل عکاسی
نام اثر: داستان نذری ولبخند خدا این عکس از مجموعه چهار عکسی,لبخند خداست و داستان... ادامه
11 2 25,656
محفل عکاسی
گفتم میشه با سیگار کشیدنت ازت عکس بگیرم ؟ گفت اگه عکسی که میگیری از کشیدن من توس... ادامه
1 0 1,006
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#رنگ_روغن رو بوم با نام نزدیکتر از دور تابلو از عکسی که در جامعه روستایی گرفته... ادامه
5 0 6,741
محفل عکاسی
موضوع اثر: ماه این عکس، اولین عکسی بود که از ماه گرفتم و خیلی سخت بود‌. #ماه
Loading