1. نرگس درخشان
    Follow
  2. رتبه اول دراستان سال۷۴ورتبه اول رنگ وروغن سال۷۴ورتبه اول رنگ وروغن ۷۵ومقام اول کشورودوم جهانی بهداشت باموضوع شهرسالم زندگی سالم سال ۷۶ورتبه اول پوسترسال۷۷ورتبه سوم عکاسی۷۷ورتبه اول رنگ وروغن سال ۷۷ومقام دوم کشوری وچهارم جهانی بهداشت باموضوع بیماری های عفونی حمله کرده اندسال۷۷وبرگزیده کشورتمبرباموضوع تقدیم من به توسال۷۸واخذدیپلم افتخارازیونیسف وشرکت درنمایسگاه بهشتی،میرک،موسسه جوانان آستان قدس ونگارخانه ارشادوطراحی جلد رستم وسهراب ،تعبیرخواب ،حافظ،ادیان ومذاهب،طراحی جلدوتصویرگری کتاب زندگی پس ازمرگ،طراحی جلدوتصویرگری کتاب بازی های خلاق کودکان

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بختیار سامه
علی ساعدی
کیمیا