1. منصوره اشرافی
    Follow
  2. شاعر- نقاش

رنگ و روغن بر بوم ۳۵&۴۵
رنگ و روغن بر بوم اثر منصوره اشرافی ابعاد اثر ۶۰&۸۰
#رنگ و روغن بر بوم 100&70
#رنگ و روغن بر بوم Dimensions:80 * 60
رنگ و روغن بر بوم ۵۰&۷۰
رنگ و روغن بر بوم 100&70
رنگ و روغن بر بوم 100&70
رنگ و روغن بر بوم ۵۰&۶۰
رنگ و روغن بر بوم ۶۰&۸۰
شعر و خوانش، منصوره اشرافی
شعر و خوانش، منصوره اشرافی
رنگ و روغن بر بوم اثر منصوره اشرافی ابعاد اثر ۶۰&۸۰
Mansoureh-Ashrafi منصوره اشرافی: شعر و صدا، منصوره اشرافی
شعر و صدا، منصوره اشرافی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آنا محمدی
پویاآرت
samaneh2