1. لیلاصبری
    Follow
  2. فعال درحوزه نگارگری.کارشناس ارشدنگارگری،کسب مقام دوم کشوری جشنواره قرآن وعترت دانشجویی،کسب مقام سوم جشنواره ملی قرآن وعترت دانشحویی درسالنمایشگاههای گروهی ودوسالانه های نگارگری

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Hamedmashmouli
نگارحسینی
سمانه طهماسبی نیا