1. جمال ابراهیمی
    Follow
#آبستره ، اکریلیک روی بوم، ۵۰*۳۰
#آبستره ، اکریلیک روی بوم، ۳۰*۴۰
شب در صحرا، اکریلیک روی کاشی، ۲۰*۳۰
تابلو ۳۰*۳۰ آبستره. اکریلیک روی بوم.
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فهیمه فروتنی
نگارا
مهدی قدکساز خسروشاهی