اثر مهناز کریمی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/95198

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مهناز کریمی نقاشی آبستره رزین 
تکنیک برش سنگ. Geode painting
60×60
19 0 19,012
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی آبستره رزین تکنیک برش سنگ. Geode painting 60×60

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

منصوره اصل مرز
مریم محبت دوست
نیلوفر