اثر سرور فرهادی در هنر عکاسی : محفل عکاسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/51150

هنر عکاسی محفل عکاسی سرور فرهادی نوروز در کردستان - روستای زیبای تنگیسر - شادی از جنس مردمان رنگین کمان
11 0 8,800
محفل عکاسی
نوروز در کردستان - روستای زیبای تنگیسر - شادی از جنس مردمان رنگین کمان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Mohammad ali
alimirmahdi
BahmanEsmaeili