اثر صادق رستمی در هنر سایر : محفل سایر هنر ها

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/50488

هنر سایر محفل سایر هنر ها صادق رستمی کتیبه نقش برجسته سفالی 
شیربالدار
12 0 10,613
محفل سایر هنر ها
کتیبه نقش برجسته سفالی شیربالدار

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی نوروزی
Tarlan bahri
نقش میخی