اثر منصوره اشرافی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/38743

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک منصوره اشرافی رنگ و روغن بر بوم 
۳۵&۴۵
14 0 2,701
رنگ و روغن بر بوم ۳۵&۴۵

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهسا حسین پور
امیر حسین مدنی
Elham