اثر کاظم پارسای در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/26270

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان کاظم پارسای پرنده

در من پرنده ایست
که با بالهای زخمی اش
افتاب را به تعظیم فرا می خواند 
تا اسمان را در انتهای آوازهایش
بی محابا سر بکشد... 

هر نیمه شب 
کمی مانده به لبهایم از دستهایم می گریزد
و باچشم هایی مه آلود 
گونه های خیس ماه را 
از پشت پنجره ،پاک میکند…!

در من پرنده ایست 
که شاخه شاخه تنهایی هایم را 
نوک می زند …
دیوارها از لبخند او پر می شوند 
و برگ برگ بر قامت بلند تلخ ام
زرد که می خندد
دردهایم، یکی  یکی ،بیدار می شوند..

در من پرنده ای ست غمگین 
که هنوز
شعر نشده است…! 
.
کاظم پارسای
2 0 35,627
محفل شعر و داستان
پرنده در من پرنده ایست که با بالهای زخمی اش افتاب را به تعظیم فرا می خواند  تا اسمان را در انتهای آ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فرشته داوری
گلستان
امیرحسبن احمدی