اثر الیاس خمسه در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/24638

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان الیاس خمسه چند سالیست که تهران را بو میکنم..
ظهیرالسلام بوى کاغذ میدهد..
درختانى که بهترین تناسخ را یافته اند..
پشت باغ سپهسالار بوى چرم میدهد..
گاوها با پوستشان زنده میشوند..
بهارستان بوى قانون میدهد..
مدعیانى که فراموش کار شده اند..
بازار بوى خودش را دارد..
بوى کهنگى..
پاساژهاى شهر بوى پول میدهند..
بوى هرزگى..
شهررى بوى حرم میدهد..
بوى خستگى..
بهشت زهرا بوى مرگ میدهد..
تربتُ..کافور..بوى مردگى..
انقلاب بوى کتاب میدهد..
عطرتلخ سیگار.. بوى روشنفکرى..
لاله زار بوى عجیبى دارد..
بوى آغشته به نور..
میدان بهمن بوى جگر میدهد..
کشتارگاهى که بهمن شد..
حوالى میدان شوش..
بوى خون میاید..
از درون سرنگ..
ترمینال جنوب..بوى اتوبوس..
بوى سفر..بوى هجرت میدهد..
شمیرانُ..بالاى شهر..بوى ادکلن هاى مارک..
بوى املاک گران..
بوى از ما بهتران..
و
در آخر میدان آزادى..
بوى فقر میدهد..
واین دو چه به هم مى آیند..
6 0 15,409
محفل شعر و داستان
چند سالیست که تهران را بو میکنم.. ظهیرالسلام بوى کاغذ میدهد.. درختانى که بهترین تناسخ را یافته اند..... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سالار مسائلى
حسین اردشیری (سکوت)
خاطره CHQK