اثر الیاس خمسه در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/24636

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان الیاس خمسه آسوده بخواب اى چشم..
آرام بگیر اى گوش..
ساکت بنشین ساکت..
اى زبان بازیگوش..
این جهان تکرارى..
یک خوابو دو تعبیر است..
هرسال پس هر سال..
در حسرت تغییر است..
4 0 1,791
محفل شعر و داستان
آسوده بخواب اى چشم.. آرام بگیر اى گوش.. ساکت بنشین ساکت.. اى زبان بازیگوش.. این جهان تکرارى.. یک خوا... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرا شهیدی
مژگان عمرانی
آرش درخشان (غبار)