اثر بهارک شورورزی در هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/21442

هنر نقاشی و گرافیک نقاشی بیان خویشتن بهارک شورورزی رنگ روغن نقابی بر آسمان
14 1 10,666
نقاشی بیان خویشتن
رنگ روغن نقابی بر آسمان

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

فاطمه توکلی
روزگاران مادربزرگ
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

azita
Sami
SamArt