اثر معصومه لطفی در هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/21216

هنر نقاشی و گرافیک نقاشی بیان خویشتن معصومه لطفی حصار شیشه ای
11 0 15,702
نقاشی بیان خویشتن
حصار شیشه ای

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

azita
منوچهر رشیدی
Sami