اثر ZarYas در هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/21172

هنر نقاشی و گرافیک نقاشی بیان خویشتن ZarYas تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد
27 0 16,767
نقاشی بیان خویشتن
تصویر سازی اشعار بانو فروغ فرخزاد

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آرمین نوایی
Nilofar
Sahra_mortazavi