اثر زهرا در هنر نقاشی و گرافیک : نقاشی بیان خویشتن

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/20873

هنر نقاشی و گرافیک نقاشی بیان خویشتن زهرا 100*70  زن جنوبی تکنیک آکریلیک
8 0 14,387
نقاشی بیان خویشتن
100*70 زن جنوبی تکنیک آکریلیک

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Sahra_mortazavi
oveis
折原 ミカ