اثر ج -فرید فتحی در هنر خوشنویسی : گالری اختصاصی خوشنویسی جواد فریدفتحی و امیر حق گشا

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/20263

هنر خوشنویسی گالری اختصاصی خوشنویسی جواد فریدفتحی و امیر حق گشا ج -فرید فتحی
20 0 14,260

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیر حق گشا
ج -فرید فتحی