اثر ج -فرید فتحی در هنر خوشنویسی : گالری اختصاصی خوشنویسی جواد فریدفتحی و امیر حق گشا

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/20261

هنر خوشنویسی گالری اختصاصی خوشنویسی جواد فریدفتحی و امیر حق گشا ج -فرید فتحی
15 0 13,632

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ج -فرید فتحی
امیر حق گشا