اثر امیر حق گشا در هنر خوشنویسی : گالری اختصاصی خوشنویسی جواد فریدفتحی و امیر حق گشا

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/20256

هنر خوشنویسی گالری اختصاصی خوشنویسی جواد فریدفتحی و امیر حق گشا امیر حق گشا
9 0 12,921

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیر حق گشا
ج -فرید فتحی